Cox immo
Image default
Business

Is een MJOP verplicht en nodig bij een nieuwbouwcomplex?

Een meerjarenonderhoudsplan; het rapport dat de toekomende onderhoud en bijkomende kosten zal representeren. Het MJOP zal onverwacht kosten voorkomen, doordat de betreffende ondernemingen voorzien zijn van het ideale rapport.

Toch blijkt dat er nog onduidelijkheid heerst betreft de meerjarenonderhoudsplanning. Om deze onduidelijkheden te ondervangen, zullen de twee meest voorkomende vragen hieronder beantwoord worden, voorzien van een toelichting om dit te verduidelijken.

Is een MJOP verplicht?

Sinds januari 2018 geldt voor alle VvE’s de verplichting te sparen voor onderhoud. Dit onderhoudsfonds zal in staat moeten zijn een pand goed te kunnen onderhouden. Door het regelmatig onderhouden van het betreffende pand, zal de eigenaar goedkoper en efficiënter handelen. Een MJOP kan gezien worden als de meest overzichtelijke en prettige manier om het onderhoudsfonds vast te stellen.

Echter eist de wet geen minimum of maximum van het onderhoudsfonds, waardoor de eigenaar vrij is in het te stellen bedrag. Wel zal het bedrag moeten voldoen aan het minimale bedrag om het pand te handhaven. Bovendien zal het bedrag op een aparte bankrekening gespaard moeten worden.

Is een MJOP nodig bij een nieuwbouwcomplex?

Voor elk complex dat gebouwd is na 2005 geldt de verplichting te beschikken over een meerjarenonderhoudsplan. Dit bouwkundige rapport geeft aan welk onderhoud vereist is en wanneer deze handelingen uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zal de eigenaar op de hoogte zijn van de betreffende kosten van dit onderhoud. Het totaaloverzicht zal per onderdeel worden aangegeven welke kosten dit jaarlijks zal meebrengen met betrekking tot de gemeenschappelijke zaken van de VvE’s.

Wanneer een VvE zich niet zal houden aan de verplichting, heeft de gemeente het recht de onderneming aan te sturen om deze verplichting na te komen. Zo zal achterstallig onderhoud niet enkel invloed hebben op de waarde van het pand of complex, maar ook op de buurt waar het pand zich bevindt.

Het wordt de VvE’s aangeraden direct na de bouw een MJOP op te stellen en dit rapport om de drie jaar te actualiseren. Bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan zal de inventarisatie van de materialen ook van belang zijn.

http://laan35.nl