Cox immo
Image default
Business

De Onderwijspraktijk van de Wijk

De Onderwijspraktijk van de Wijk

Heeft uw kind moeite op school? De Onderwijspraktijk van de Wijk helpt uw kind te leren. Hier hanteert de leraar verschillende methoden voor en werkt middels een officiële en erkende aanpak.

De Onderwijspraktijk van de Wijk is specialist in remedial teaching in Rotterdam en pedagogisch-didactisch onderzoek. Verder helpen wij u als ouder graag met professioneel advies over leerproblemen en gedragsproblemen.

Dyslexie en dyscalculie staan de laatste tijd erg in de schijnwerpers. De leraar van De Onderwijspraktijk van de Wijk heeft jarenlange ervaring met dyslexiezorg, begeleiding en het verhelpen van leerproblematiek. De aanpak kan in samenwerking met school, zo kan De Onderwijspraktijk van de Wijk u de beste diensten leveren.

Leerproblemen advies van De Onderwijspraktijk van de Wijk

Als ouder kunt u veel doen voor uw kind met leerproblemen. De Onderwijspraktijk van de Wijk geeft u professioneel advies over leerproblemen en hoe u met ze om kunt gaan.

Zo geeft de leraar van De Onderwijkpraktijk van de Wijk begeleiding aan uw kind en zorgt ervoor dat hij/zij de huiswerk opgaven uiteindelijk op eigen kracht kan maken. Dit komt omdat wij het kind bepaalde strategieën aanleren en die vervolgens automatiseren. U als ouder speelt hierbij een rol omdat het kind frequent hierin moet oefenen.

Voor professioneel advies bij leerproblemen en gedragsproblemen of voor remedial teaching, dyslexiezorg en pedagogisch-didactisch onderzoek neemt u contact op met De Onderwijspraktijk van de Wijk: de specialist in Rotterdam.

Remedial teaching specialist in Rotterdam

Remedial teaching begint bij De Onderwijspraktijk van de Wijk met een analyse door een specialist in Rotterdam. Hoe goed is uw kind in de schoolvakken? Op basis hiervan markeren wij de onderwijsbehoeften en maken een plan van aanpak. Dit kan zijn voor technisch lezen, rekenen, spellen en bijvoorbeeld begrijpend lezen.

De begeleiding wordt aangepast op de onderwijsbehoeften en leerproblemen van de leerling. De leraar neemt een tussentijdse toets af om te zien hoe een groot effect de remedial teaching heeft gehad. Hierna kan eventueel een aanpassing in de leerhulp worden gemaakt. Lees verder over de diensten van De Onderwijspraktijk van de Wijk als remedial teaching specialist in Rotterdam.

Onderzoek en dyslexiezorg

Vermoed u dat uw kind dyslexie heeft? De Onderwijspraktijk van de Wijk kan in samenwerking met de ouder en school een onderzoek instellen. Als hieruit blijkt dat hij/zij dyslexie heeft kan De Onderwijspraktijk van de Wijk professionele dyslexiezorg leveren.

Voor alle mogelijkheden over pedagogisch-didactisch onderzoek, begeleiding, remedial teaching en dyslexiezorg in Rotterdam neemt u contact op met de specialist van De Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/